Regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego – Kajakamania Roman Copik

 1. Wypożyczalnia kajaków śląskie wypożycza komplet zestawu kajakowego, kajak 1, 2 lub 3 osobowy z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi.
 2. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt, lecz nie jest organizatorem spływu.
 3. Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca sprzęt kajakowy.
 4. Wypożyczalnia ma obowiązek wydania sprawnego sprzętu, a organizator sprawdza stan wydanego sprzętu i zgłasza ewentualne usterki.
 5. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania./ wiosło 120 zł, kapok 70 zł, kajak 2000 zł/
 6. Organizator spływu podpisuje umowę wypożyczenia oraz oświadczenie udziału w spływie
 7. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.
 8. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność
 9. W czasie spływu nie należy
 • hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
 • siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,
 • stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
 • kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nich nie siadać.
 1. Przedstawiciel Wypożyczalni zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa, a przede wszystkim:
 2. a) zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego,
 3. b) doboru osad pod względem kondycji i umiejętności,
 4. c) informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju,
 5. d) przygotowaniu uczestników spływu w odpowiednią odzież.
 6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez uczestników spływu samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 9. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez na
 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
 11. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia , sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 12. Osoby, które naruszają regulamin mogą być w trybie natychmiastowym wezwani do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywaniu na wodzie, bez zwrotu poniesionych kosztów.
 13. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

Kajakomania, Roman Copik, 44-100 Gliwice ul.ks.Przyniczyńskiego 4

Usługi: kajaki wypożyczalnia cena Śląsk, gdzie wypożyczyć kajak na Śląsku, kajaki do wynajęcia Katowice, wypożyczalnia kajaków cennik Gliwice, wynajem kajaków Zabrze i okolice dla szkół na wycieczki, firm na imprezy integracyjne, rodzin z dziećmi, znajomych i osób indywidualnych.